Asmenybės psichologija (VMU)

Asmenybė – sudėtinga ir abstrakti sąvoka, aprėpianti daug žmogų charakterizuojančių aspektų: emocijas, motyvaciją, mintis, išgyvenimus, suvokimą, veiksmus ir t. t. Ko gero, niekada nebus moksliškai teisingo, vienintelio asmenybės supratimo. Šiuo metu kartu sugyvena daugybė alternatyvių teorijų. Kiekvienas autorius asmenybę įsivaizduoja pagal savo kuriamą teoriją.

A learner will be able to:

  1. apibūdinti pagrindinių asmenybės teorijų požiūrį į asmenybę, jos struktūrą; remiantis pagrindinėmis asmenybės teorijomis,
  2. atskleisti žmogaus motyvacijos, nuoseklaus elgesio dėsningumus;
  3. apibrėžti pagrindinėmis asmenybės teorijomis atskleistas žmogaus psichologinės raidos kryptis nuo kūdikystės iki senatvės ir šiai raidai įtaką darančius reiškinius;
  4. suprasti pagrindines psichologinių problemų atsiradimą skatinančias aplinkybes ir sveikos asmenybės formavimosi galimybes;
  5. apibūdinti pagrindines psichoterapijos kryptis, galinčias padėti žmogui geriau prisitaikyti gyvenime;
  6. apibrėžti pagrindines asmenybės psichologijos sąvokas;
  7. atskleisti įvairių asmenybės teorijų praktinio pritaikymo galimybes.

Provided ByInovative Studies Institute, Vytautas Magnus University
Type of providerHE Institution
Provided atonline
Learning opportunity typeMOOC
LanguageLT
Home pagehttps://openstudies.vdu.lt/dalykai/socialiniai-mokslai/asmenybes-psichologija/
Duration5
Workload in hours155 academic hours
Admission procedureOpen to all
Price details192 Eur
Type of credentialMicrocredential
ISCEDF Code00 - Generic programmes and qualifications
Learning settingsformal learning
Contact formhttps://openstudies.vdu.lt/en/contacts/

Back to search