Pasaulio lietuvių istorija (VMU)

Emigracija, Lietuvos ir išeivijos santykiai yra aktuali ir nemažai diskutuojama šių dienų problema. Žvilgsnis į pasaulio lietuvių istoriją yra pravartus tiek siekiant pagrįsto šių problemų sprendimo, tiek ir geresnio savęs, savos tapatybės ir bendros praeities suvokimo. Pasaulio lietuvių istorija yra kupina spalvingų siužetų ir veikėjų: pramoninės epochos ekonominiai emigrantai, karo pabėgėliai, pasaulinio lygio sporto žvaigždės, aktyvūs kovotojai dėl Lietuvos nepriklausomybės. Įvairūs pasaulio lietuvių istorijos epizodai, aptariami šiame kurse, leis ne tik suprasti lietuviškos išeivijos, bet pagilins ir populiariosios kultūros, pilietinės visuomenės, pabėgėlių istorijos supratimą.

In this course learners will:

  1. Suprasti pasaulio mobilumo ir diasporinių tautų tapatybę, atpažinti lietuvių migracinį charakterį;
  2. Atsiminti ir suvokti lietuvių geo-kultūrinės erdvės permainas, susigaudyti erdvėse su lietuvių istoriniais pėdsakais;
  3. Suprasti didžiausio diasporinės lietuvių tautos išsibarstymo priežastis, prisiminti diasporos socialinio elgesio ypatumus;
  4. Suvokti išeivijos indėlį į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, jos paramą besikuriančiai Lietuvos Respublikai ir ryšius su ja iki 1940 m;
  5. Įvertinti išeivijos pasaulėžiūrinius susigrupavimus, organizacinius bruožus, pilietinius gebėjimus, laisvanoriškųjų asociacijų kultūrą;
  6. Suprasti politinės emigracijos vaidmenį 1940-1990; Susigaudyti dabarties migracijos ir tapatumo permainų sąraizgose.

Provided ByInovative Studies Institute, Vytautas Magnus university
Type of providerHE Institution
Provided athttps://openstudies.vdu.lt/dalykai/humanitariniai-mokslai/pasaulio-lietuviu-istorija/
Learning opportunity typeMOOC
LanguageLT
Home pagehttps://openstudies.vdu.lt/dalykai/humanitariniai-mokslai/pasaulio-lietuviu-istorija/
Duration5
Workload in hours120 academic hours
Admission procedureOpen to all
Price details180 Eur
AssessmentsQuiz
Type of credentialMicrocredential
ISCEDF Code00 - Generic programmes and qualifications
Learning settingsformal learning
Contact formhttps://openstudies.vdu.lt/en/contacts/

Back to search